September 18th, 2006

ВсПЛЕСк-2007

Кодекс делового поведения сотрудников

У  нас на работе появился замечательный документ: "Кодекс делового поведения сотрудников".

Особенно меня порадовала преамбула из раздела о внешнем виде сотрудников: "Сотрудники должны приходить на работу, имея внешний вид, соответствующий имиджу и репутации Компании." Теперь я всегда смогу сослаться на то что, именно так я оцениваю имидж и репутацию компании :))

И ещё вот хорошее внушение: "Все свои способности я направлю на обучение и вдохновение тех, чьим руководителем я являюсь.". Если спросят что я сделал за неделю -- смело буду отвечать: "Вдохновлял подчинённых, согласно инструкции потратил на это все силы" :)

En kompanio, kie mi laboras, aperis dokumento "Labora kodekso de kompanianoj". Jen estas frazoj kiuj plej amuzis min:

temas pri tio, kiel vestigxi: "Kompanianoj devas esti en laborejo havante aspekton konforman al reputacio de la kompanio ". Do se iu diros, ke mi havas netauxgan vestajxon, mi respondos, ke laux mi, tia estas reputacio de nia kompanio :))

Kaj "Cxiuj miaj kapabloj kaj fortoj mi aplikos al edukado kaj inspirigo tiujn, kies estro mi estas". Do mi povos diri: "Bedauxrinde mi nenion faris cxisemajne, cxar mi plenforte inspirigis miajn subulojn" :))
ВсПЛЕСк-2007

(no subject)

Вот интересно, узнает ли кто-нибудь откуда это:

Нет, Виктор, постарайтесь понять. Тут принцип другой. Не хочешь -- не заболеешь, в этом вся штука. Нужна тоска, такая тоска, чтобы нестерпимо жгло, чтобы тянуло куда-то... к другой жизни, к другим целям, к другим мира. Не знаю! У меня это было, но давно прошло. Я опоздал. У вас... не знаю. А у детей ещё есть, поэтому они с ними, а не с нами.

Mi demandas, ĉu iu rekonas la frazon.

Ne, Viktoro, provu kompreni. Ĉi tie estas alia principo. Se vi ne volos, vi ne malsaniĝos, kaj en tio estas senco. Oni bezonas sopiron, tia sopiro, ke vi sentas netolereblan brulon, tiron ien... al alian vivon, aliajn celojn, aliajn mondojn. Mi ne scias! Mi havis tion, sed tio jam delonge trapasis. Mi maltrafis. Sed vi... mi ne scias. Sed junuloj ankoraŭ havas tion, kaj pro tio ili estas kun ili, sed ne kun ni.

Mi tutcertas, ke ekster ruslingva kulturo oni ne konas la verkon.